Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Asiakasrekisteri on Ahteentaan Laiturit Oy:n omaisuutta, eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille. Kaikki asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Ahteentaan Laiturit Oy kerää henkilötietoja varausten yhteydessä, osallistuessa mahdollisiin kilpailuihin tai käyttäjän muutoin lähettäessä yrityksellemme henkilötietojaan esimerkiksi palautteen muodossa. Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Ahteentaan Laiturit Oy:n asiakasrekisteriin. Tästä tietosuojaselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ahteentaan Laiturit Oy (Y-tunnus 0945823-7)

Ahteentaantie 401

21140 Rymättylä

Lauri Saarinen

info@ahteentaanlaiturit.fi

0400889944

 

Rekisterin nimi

Ahteentaan Laiturit Oy:n asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

 

Henkilötietojen rekisteröinnin tarkoitus

Tilattujen palveluiden toimitus/toteutus sekä laskutus

Asiakaspalvelun suoritus

Asiakasyhteydenpito ja markkinointi

Mahdollisten ongelmatilanteiden selvitys

Palvelun kehittäminen

 

Rekisterin tietoja käytetään Ahteentaan Laiturit Oy:n omaan suoramarkkinointiin, mikäli asiakas ei ole suoramarkkinointia kieltänyt. Ahteentaan Laiturit Oy voi käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja toimintansa kehittämiseen, suunnitteluun ja tuotetarjonnan kohdistamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä on pääsääntöisesti asiakkaan yhteystiedot ja palvelun tilaamisen mahdollistavat tiedot: Nimi, mahdollinen yritys, maa, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut mahdolliset asiakaskohtaiset tiedot. Lisäksi asiakasrekisterissä on tiedot asiakkaan varauksista, palveluista ja toimituksista. Tietoja käytetään yhteydenpitoon, asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinoinnin kohdistamiseen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterissä on asiakkaan itse ilmoittamat tiedot sekä asiakassuhteen aikana kertyneet historiatiedot. Ahteentaan Laiturit Oy kerää henkilötietoja varauksen yhteydessä, osallistuessa mahdollisiin kilpailuihin tai käyttäjän muutoin lähettäessä yrityksellemme henkilötietojaan esimerkiksi palautteen muodossa.

 

Tietosuojaperiaatteet

Rekisteri sijaitsee yrityksen sähköisessä järjestelmässä. Järjestelmä on suojattu normaaleilla yritysten toimenpiteillä olemassa olevilla menetelmillä. Rekisterin sisältöä käsittelevät vain työntekijät, joiden työtehtävissä se on tarpeellista. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin sekä salasanoin.

Verkkosivumme on suojattu SSL-sertifikaatilla, jonka johdosta yhteystietojen antaminen on turvallista.

 

Tietojen luovutukset ja siirto

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Ahteentaan Laiturit Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen (palveluntarjoajat ja yhteistyökumppanit) käyttöön esimerkiksi huoltotöitä koskien. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

Hubspot

Microsoft Outlook (sähköposti)

WordPress

 

Asiakasrekisterin tietoja ei välitetä tai anneta EU:n ja euroalueen ulkopuolelle. Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

 

Tarkastusoikeus ja tietojen päivittäminen

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Kun haluat tarkastaa sinua koskevat tiedot, tarkastuspyynnöt tulee lähettää yhteyshenkilölle kirjallisesti.

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.